http://התרומה%20שלכם%20למדרשת%20זיו%20יוצרת%20אחדות%20בעם%20ישראל
התרומה שלכם למדרשת זיו יוצרת אחדות בעם ישראל

מדרשת זיו יוצרת מכנה משותף רוחני המאחד, אך גם משמר את ייחודו של כל חבר מדרשה דרך הלימוד התורני והכלת דעתו של השונה. המדרשה קמה כארגון ללא מטרות רווח והיא נסמכת בין היתר על תרומות לשם קיומה ופיתוחה. תרומה שלכם למדרשה עוזרת לנו ליצור אחדות בעם ישראל ולפתח את תשתיות המדרשה כמו בית המדרש, מגורי התלמידים וכיתות הלימוד. תרומות כמו כן עוזרת למימון מלגות מסובסדות לתלמידים שידם אינה משיגה את שכר הלימוד. ניתן לתרום באופן חד פעמי ומאובטח או באמצעות הוראת קבע.